Овде можете пронаћи најважнија документа установе. Уколико требате документ кога нема на списку, увек нам се можете обратити преко наше контакт стране.

Годишњи план 2019/2020
Развојни план 2016-2019
Пословник УО 2018
Предшколски програм
Летопис 2018-2019
Извештај 2018-2019
Правилник о организацији и систематизацији послова
Закон о предшколском образовању
Вредновање сталног стручног усавршавања
Пословник СР 2018
Статут
Закон о основама образовања и васпитања