fbpx
Претрага

О нама

Предшколска установа „Гимназион“ је основна септембра 2007. године. Акредитована је од стране Министарства просвете и спорта решењем број 022 – 05 – 126/2008 – 07 и као таква може да обавља Припремни предшколски програм. Делатност предшколског васпитања и образовања се обавља у више радих јединица: РЈ „Центар 1“, „Центар 2“,  „Север“ и „Југ“.

Седиште установе се налази у РЈ „Центар 2“ у Чачку, у приватној кући, поред бедема, преко пута градског парка. Објекат је окружен спортско рекреативним теренима: атлетска стаза, базени, трим стаза, кеј Мораве, фудбалски, кошаркашки, рукометни и тениски стадиони и терени. У непосредној околини су ОШ „Вук Караџић“, Основна музичка школа „Војислав Вучковић“, средња Техничка школа, Агрономски и Технички факултет. Центар града је, са својим садржајима, такође доступан деци што пружа могућност за богату сарадњу са различитим институцијама у граду. Окружење дозвољава да се различите активности планирају и изводе на отвореном простору. У заједничком дворишту, на истој адреси налази се РЈ „Центар 2“.

РЈ „Север“ се налази преко пута градског базена у улици Светог Саве 88. У најближој околини налази се атлетска стаза, шеталиште крај Мораве, градски бедем, зграде Техничког и Агрономског факултета, Љубић кеј… Центар града је такође близу што омогућава посете различитим институцијама у локалној заједници.

РЈ „Југ“ се налази на адреси Војводе Степе 79, на раскрсници главних саобраћајних путева. Поред сопственог дворишта, објекат има градски парк у непосредној близини што омогућава дуге шетње и боравак на отвореном простору. Пошта, црква, Музеји, Дом културе и остали културно образовни садржаји су такође у близини објекта, лако су доступни деци.

Основна делатност ПУ „Гимназион“ јесте организован васпитно образовни рад, нега, превентивно здравствена заштита, исхрана, одмор и рекреација деце узраста од једне до седам година. Проширена делатност заснива се на едукацији запослених у образовању и издаваштву у области рада са децом предшколског и школског узраста (приручници, сликовнице, дидактичка средства…). Оснивач Установе, педагог Весна Милошевић је аутор акредитованих програма, приручника за рад са децом предшколског и школског узраста које користе васпитачи и учитељи. У припреми за штампу су радни листови за децу која похађају Припремни предшколски програм.

Циљеви рада Установе су стварање оптималних услова за раст и развој деце предшколског узраста, праћење њиховог напредовања, индивидуализовани приступ у подучавању, планирању и извођењу одговарајућих педагошких акција и интервенција, развијање партнерских односа са породицом, као и пружање различитих услуга истој. Применом разноврсних метода и облика рада на актуелним садржајима у посебно уређеној, стимулативној средини, реализацијом одабраних садржаја и програма, као и осмишљавањем активности које почивају на локалним ресурсима, остварују се постављени циљеви васпитно образовног рада.

Као посебан задатак издваја се стварање услова за подучавање које излази у сусрет различитим стиловима учења код деце. Акценат у васпитно образовном раду стављен је на неговање самосталности деце и ситуационо учење у пажљиво одабраним и планираним, концептуалним активностима и акцијама.

Од 2015. године родитељи деце уписане у ПУ „Гимназион“ добијају субвенцију од Општине Чачак.

У току су пријаве за зимовање

Санкање на Руднику и скијање на Копаонику за предшколце и ђаке! Рок за пријављивање 15.11.2020.

Погледајте шта се руча у вртићу