fbpx
Претрага

Политика квалитета

Мисија вртића

ПУ „Гимназион“ је вртић који настоји да обезбеди квалитетне услове за развој свих потенцијала деце предшколског узраста. Важно је да деца током боравка у вртићу буду задовољна и безбедна. Прате се и примењују савремена достигнућа васпитно-образовне теорије и праксе. Присутна је отвореност за нове, савремене облике учења, настојање да свако дете расте и развија се у складу са својим потенцијалима. Деца се уче толеранцији, традиционалним и породичним вредностима. Развија се дечја креативност, негује самосталност и стваралачки дух.  Уважавају се потребе и интересовања деце и породице. Негује се професионализам у раду и тимски рад. Успоставља се партнерски однос са породицом. Обезбеђује се стално стручно усавршавање запослених.

Вртић „Гимназион“ је сјајно место за одрастање.

Визија вртића

Желимо да будемо вртић који континуирано ради на одржавању и унапређивању квалитета васпитно-образовног рада са децом, кроз подршку, подстицај и праћење напредовања деце у учењу и развоју и стално развијање партнерских односа са породицом.

Настојаћемо да унапредимо:

  • сарадњу са породицом
  • непосредан васпитно-образовни рад
  • рад са децом која имају сметње у развоју
  • праћење и посматрање дечјег напредовања у развоју и учењу

На путу развоја ослањамо се на богато искуство, знање, професионалан приступ у раду и достигнути ниво квалитета.

Желимо да деца у вртић „Гимназион“ и даље долазе са радошћу, јер се осећају сигурно, заштићено, прихваћено, важно и задовољно.

Наше вредности

  • одговорност и интегритет
  • посвећеност и поверење
  • поузданост и сарадња
  • отвореност, искреност и поштење
  • свесни, савесни и компетентни запослени
  • континуирани рад и развој

Насловна фотографија је од mohamed ramzee са сајтаPixabay.

У току су пријаве за зимовање

Санкање на Руднику и скијање на Копаонику за предшколце и ђаке! Рок за пријављивање 15.11.2020.

Погледајте шта се руча у вртићу