fbpx
Претрага

Здравствена заштита

Основни циљ програма превентивно здравствене заштите у ПУ „Гимназион“ је обезбеђивање услова за правилан психофизички развој деце свих узраста. Приоритетан задатак у оквиру овог програма  односи се на очување и унапређење здравља деце и развијање здравих животних навика. На пословима превентивно здравствене заштите раде сви запослени уз помоћ педијатра Зорана Радојичића.

У том смислу спроводе се редовне активности:

 Формирање, усвајање и неговање здравих навика код деце:

🌼 одржавање личне хигијене (лице, руке, коса, уста, зуби, кожа, одећа и обућа)
🌼 заштита животне средине (простор и околина)
🌼 превентивно корективне вежбе
🌼 физичке, спортске активности
🌼 свакодневни боравак на отвореном простору


Систематско праћење развоја и здраља деце:

🌼 здравствена нега
🌼 продужена тријажа и изолација по потреби
🌼 увид у пријем новопримљене деце (здравствено стање, вакцинални статус, анамнестички подаци)
🌼 антропометријска мерења (телесна тежина и висина)
🌼 рано откривање поремећаја у расту и развоју и предузимање одговарајућих мера
🌼 рано откривање болести и благовремено спречавање
🌼 сузбијање и спровођење противепидемијских мера
🌼 превенција повређивања деце
🌼 обављање систематских прегледа деце од стране педијатра, стоматолога, логопеда и по потреби других специјалиста
🌼 припрема деце за летовање и зимовање
🌼 вођење обавезне здравствене документације


Спровођење општих мера на очувању и унапређењу здравља деце:

🌼 одржавање хигијене, осветљености, влажности и температуре просторија
🌼 хигијена кухињског блока и приручних кухиња
🌼 хигијена санитарних чворова
🌼 спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације објекта по потреби
🌼 редовно обављање санитарних прегледа радника
🌼 поштовање прописа о радној одећи и обући
🌼 поштовање забране пушења и објекту и ван њега


Сарадња са здравственим и другим институцијама:

Предшколска установа „Гимнназион“ сарађује са Заводом за јавно здравље, приватним стоматолошким и педијатријским ординацијама. Контролу хигијене објекта и исправности оброка редовно врши Санитарна инспекција и Завод за јавно здравље.

Стручно усавршавање запослених у области превентивно здравствене заштите одвијаће се у сарадњи са надлежним здравственим службама, у вези са актуелним потребама у области очувања и унапређења здравља деце.

Здравствено васпитни рад са породицом одвијаће се путем индивидуалних разговора, општих и групних родитељских састанака, паноа за родитеље и препоручене здравствене литературе.

Насловна фотографија је од Myriam Zilles са сајта Pixabay

У току су пријаве за зимовање

Санкање на Руднику и скијање на Копаонику за предшколце и ђаке! Рок за пријављивање 15.11.2020.

Погледајте шта се руча у вртићу