Здравствена заштита

Основни циљ програма превентивно здравствене заштите у ПУ „Гимназион“ је обезбеђивање услова за правилан психофизички развој деце свих узраста. Приоритетан задатак у оквиру овог програма  односи се на очување и унапређење здравља деце и развијање здравих животних навика. На пословима превентивно здравствене заштите раде сви запослени уз помоћ педијатра Зорана Радојичића.

У том смислу спроводе се редовне активности:

 Формирање, усвајање и неговање здравих навика код деце:

 • одржавање личне хигијене (лице, руке, коса, уста, зуби, кожа, одећа и обућа..)
 • заштита животне средине (простор и околина)
 • превентивно корективне вежбе
 • физичке, спортске активности
 • свакодневни боравак на отвореном простору

Систематско праћење развоја и здраља деце:

 • здравствена нега
 • продужена тријажа и изолација по потреби
 • увид у пријем новопримљене деце (здравствено стање, вакцинални статус, анамнестички подаци)
 • антропометријска мерења (ТТ и ТВ)
 • рано откривање поремећаја у расту и развоју и предузимање одговарајућих мера
 • рано откривање болести и благовремено спречавање
 • сузбијање и спровођење противепидемијских мера
  • превенција повређивања деце
  • обављање систематских прегледа деце од стране педијатра, стоматолога, логопеда и по потреби других специјалиста
  • припрема деце за летовање и зимовање
  • вођење обавезне здравствене документације

Спровођење општих мера на очувању и унапређењу здравља деце:

 •  одржавање хигијене, осветљености, влажности и температуре просторија
 • хигијена кухињског блока и приручних кухиња
 • хигијена санитарних чворова
 • спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације објекта по потреби
 • редовно обављање санитарних прегледа радника
 • поштовање прописа о радној одећи и обући
 • поштовање забране пушења и објекту и ван њега

Сарадња са здравственим и другим институцијама:

Предшколска установа „Гимнназион“ сарађује са Заводом за јавно здравље, приватним стоматолошким и педијатријским ординацијама. Контролу хигијене објекта и исправности оброка редовно врши Санитарна инспекција и Завод за јавно здравље.

Стручно усавршавање запослених у области превентивно здравствене заштите одвијаће се у сарадњи са надлежним здравственим службама, у вези са актуелним потребама у области очувања и унапређења здравља деце.

Здравствено васпитни рад са породицом одвијаће се путем индивидуалних разговора, општих и групних родитељских састанака, паноа за родитеље и препоручене здравствене литературе.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *