fbpx
Претрага

Лична карта вртића

Назив установе: Предшколска установа „Гимназион“
Адреса: Градски бедем 14 а, Чачак
Матични број: 17764683
ПИБ: 105987446
Текући рачун: 165-18791-29
Оснивач: Весна Милошевић
Делатност предшколског васпитања и образовања Установа реализује у 4 радне јединице.

РЈ „Центар 1“ – се налази на адреси Градски бедем 14а и у свом саставу има две васпитне групе:

✔ старију јаслену – Балачко
✔ мешовиту вртићску – Девет пауница.


РЈ „Центар 2“ – се налази на адреси Градски бедем 14а и у свом саставу има две васпитне групе:

✔ млађу јаслену групу – Биберче
✔ групу у којој се реализује Припремни предшколски програм – Баш Челик.


РЈ „Север“ – се налази на адреси Светог Саве 88 и у свом саставу има 6 мањих васпитних група:

три јаслене
✔ млађа – Зваторуни ован
✔ средња – Чаробни прстен
✔ старија – Змај Огњени

три вртићске
✔ средњу – Зизилеја
✔ старију – Златна јабука
✔ групу у којој се реализује припремни предшколски програм – Јарац живодерац.


РЈ „Југ“ – се налази на адреси Војводе Степе 79 и у свом саставу има:

две јаслене групе
✔ млађа – Бабушке
✔ старија – Међедовићи

и једну вртићску групу
✔ старија вртићска група – Три фртаља краља.


За децу Установе организоване су и додатне активности по избору родитеља:
📝 енглески језик
🎨 ликовно стваралаштво
🗣 логопедски третмани
🤸‍♀️ физијатријске вежбе за превенцију и корекцију почетних коштано мишићних деформитета

Подневни одмор није обавезан за сву децу. Деца која немају потребе за тим у време док малишани спавају имају тзв. „тихе активности“ или бораве у дворишту вртића.

Током зимских месеци организују се зимовања у више термина на Златибору, Руднику, Копаонику. Током лета се организује летовање на мору и на Тари, а с пролећа и јесени једнодневни едукативни излети са разноликим културним, историјским, научним, природним садржајима прикладним за децу предшколског узраста.


Снаге установе су:

✔ задовољни родитељи и деца – негује се позитивна клима
✔ богата средина за учење и развој
✔ професионалан кадар
✔ садржајан програм
✔ стално иновирање праксе
✔ квалитетни додатни програми
✔ стручно усавршавање запослених
✔ тимски рад на ниову вртића
✔ традиција саживота деце обе васпитне групе (јаслене и вртићске)
✔ васпитање игром и уметношћу
✔ васпитање у духу традиционалних и породичних вредности
✔ индивидуализован приступ
✔ рад у малим групама

На темељу достигнутог квалитета могуће је даље унапређење процеса планирања васпитно-образовног рада, праћење напредовања деце, сарадње са породицом и инклузивне климе вртића.

У току су пријаве за зимовање

Санкање на Руднику и скијање на Копаонику за предшколце и ђаке! Рок за пријављивање 15.11.2020.

Погледајте шта се руча у вртићу