Програми установе

 

Програми установе

Програм рада установе за 2018/9 годину можете преузети овде.

ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА УСТАНОВЕ

Програми се у ПУ „Гимназион“ реализују у малим групама које чине оптималну социјалну средину за дететов развој. Базични програм васпитно-образовног рада у целодневном боравку се заснива на програмском документу Опште основе предшколског програма и обухвата:

Програм рада са децом узраста од једне до три године: Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до три године су унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социоемоционалног развоја. Поштовање и уважавање потреба, интересовања и могућности и процена достигнутог степена психофизичког развоја појединца и групе јесу основа за планирање васпитно-образовног рада.

Програм рада са децом од три до пет и по година усмерен је на развијање свих потенцијала личности, развијање свети о себи, другима и свету око себе кроз брижљиво одабране циљеве и типове активности у области физичког развоја, социо-емоционалног, когнитивног развоја, развоја еколошке свести, комуникације и стваралаштва.

Припремни предшколски програм је фокусиран на припрему за школу и садржи циљеве и типове активности за све аспекте развоја. Глобални задаци на реализацији Припремног предшколског програма у Установи су: стварање услова за подршку дечјем развоју и напредовању кроз игру и учење; подстицање самосталности код деце, кроз развој свести о себи и другима, као и кроз изграђивање радних навика; јачање социоемоционалне компетенције; стварање услова за богаћење дечјег животног искуства креирањем подстицаја за дечју активност и учење, подршка развоју интелектуалних функција и операција: мишљење, говор, памћење, опажање и машта; подршка физичком развоју; уважавање и подстицање природне дечје радозналости, потребе за сазнавањем и проширивањем искустава; подршка у систематизацији спонтаних дечјих сазнања о непосредном окружењу; стицање знања, формирање ставова и обликовање понашања које води развијању еколошке свести код деце; подстицање стваралачког и креативног изражавања; развијање почетних математичких појмова; подстицање комуникативне и стваралачке употебе говора; развијање интересовања за књижевне садржаје намењене деци; припрема за усвајање писмености: развој способноти разумевања значења написаног, гласовна анализа и синтеза и подстицање развоја графомоторике; неговање сарадње са родитељима; прихватање и неговање културних, етничких, верских и других специфичности деце; помоћ детету да успостави нове облике комуникације, развије способност самосталног решавања проблема, одговорност, радне навике, логичко мишљење; увођење деце у свет симбола и писане речи.

У раду са децом подстиче се лично искуство више него меморисање, активно и спонтано дечје ангажовање више него репродуковање, стваралаштво више него подражавање.

Избором и реализацијом додатних програма утиче се на побољшање квалитета васпитно образовног рада:

Школа енглеског језика се заснива на великом броју садржаја и активности примерених деци предшколског узраста. Кроз игру, песму, забаву, цртање и глуму деца усвајају основна знања енглеског језика развијајући способност говора и слушања.

Програм ликовног изражавања и стварања доприноси неговању и развијању визуелне и ликовне културе деце откривајући им могућности разних просторних решења и оспособљавајући их за нова, разноврсна и необична просторна трагања, дводимензионалним и тродимензионаланим представљањем њима блиских тема и погодних мотива.

Логопедски програм орјентисан је на рад у пару или индивидуално са децом која имају потешкоће у изговору појединих гласова. Редован систематски преглед деце од стране логопеда обава се почетком радне године. Са децом којој је потребан логопедски третман ради се једном до два пута недељно.

Школа шаха

Не знаш да играш шах!?

То је као да не знаш да пливаш или возиш бицикл.

А барем је лако научити како се игра шах.

И кад он почне да ти открива једну по једну своју тајну, заволећеш га и постаћете нераздвојни другови.

Сакупљене у кутији шаховске фигуре су само комади дрвета, а размештене на шаховској табли оживе: могу да се крећу, да нападају, да се бране, активне су или некорисне – а шаховска табла, као жедна земља после кише, процвета и открива безброј чаролија извежбаном оку.

У шаховској игри међусобно се боре две војске, а добар војсковођа мора да зна шта могу и каква је улога коњице, артиљерије, пешадије; зашто се фигуре различито понашају у различитим позицијама, зашто иста фигура некада вреди више, некада мање … Тек тада шахиста је на правом путу да овлада овом игром, садржајнијом и узбудљивијом од свих игара које је човек измислио.

Вежбе за корекцију почетних коштано мишићних деформитета

Три пута недељно у простору вртића физиотерапеут специјализован за превенцију и корекцију почетних коштано мишићних деформитета са децом која имају потребу за тим ради корективне вежбе. Једном годишње за сву децу Установе организује се преглед физијатра др Невенка Јовичић.

У складу са интересовањима родитеља оганизују се једнодневни излети, десетодневна зимовања и летовања деце.

Снаге установе су: задовољни родитељи и деца – негује се позитивна клима, богата средина за учење и развој, професионалан кадар, садржајан програм, стално иновирање праксе, квалитетни додатни програми, стручно усавршавање запослених, тимски рад на ниову вртића, традиција саживота деце обе васпитне групе, васпитање игром и уметношћу, васпитање у духу традиционалних и породичних вредности, индивидуализован приступ, рад у малим групама.

На темељу достигнутог квалитета могуће је даље унапређење процеса планирања васпитно-образовног рада, праћење напредовања деце, сарадње са породицом и инклузивне климе вртића.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *