Лична карта вртића

Лична карта вртића

назив установе: Предшколска установа „Гимназион“
адреса: Градски бедем 14 а, Чачак
матични број: 17764683
пиб: 105987446
текући рачун: 165-18791-29
оснивач: Весна Милошевић

Делатност предшколског васпитања и образовања Установа реализује у 4 радне јединице.

РЈ „Центар 1“ – се налази на адреси Градски бедем 14а и у свом саставу има две васпитне групе: старију јаслену (Балачко) и мешовиту вртићску (Девет пауница).

РЈ „Центар 2“ – се налази на адреси Градски бедем 14а и у свом саставу има две васпитне групе: млађу јаслену групу (Биберче) и групу у којој се реализује Припремни предшколски програм (Баш челик).

РЈ „Север“ – се налази на адреси Светог Саве 88 и у свом саставу има 6 мањих васпитних група: три јаслене (млађа (Зваторуни ован), средња (Чаробни прстен) и старија (Змај огњени)) и три вртићске средњу (Зизилеја), старију (Златна јабука) у групу у којој се реализује Припремни предшколски програм (Јарац живодарац).

РЈ „Југ“ – се налази на адреси Војводе Степе 79 и у свом саставу има две јаслене групе: млађа (Бабушке) и старија (Међедовићи) и једну старију вртићску групу (Три фртаља краља).

За децу Установе организоване су и додатне активности по избору родитеља:

  • енглески језик
  • ликовно стваралаштво
  • школа шаха
  • логопедски третмани
  • физијатријске вежбе за превенцију и корекцију почетних коштано мишићних деформитета

Подневни одмор није обавезан за сву децу. Деца која немају потребе за тим у време док малишани спавају имају тзв. „тихе активности“ или бораве у дворишту вртића.

Током зимских месеци организују се зимовања у више термина на Златибору, Руднику, Копаонику. Током лета се организује летовање на мору и на Тари, а с пролећа и јесени једнодневни едукативни излети са разноликим културним, историјским, научним, природним садржајима прикладним за децу предшколског узраста.

Снаге установе су: задовољни родитељи и деца – негује се позитивна клима, богата средина за учење и развој, професионалан кадар, садржајан програм, стално иновирање праксе, квалитетни додатни програми, стручно усавршавање запослених, тимски рад на ниову вртића, традиција саживота деце обе васпитне групе, васпитање игром и уметношћу, васпитање у духу традиционалних и породичних вредности, индивидуализован приступ, рад у малим групама.

На темељу достигнутог квалитета могуће је даље унапређење процеса планирања васпитно-образовног рада, праћење напредовања деце, сарадње са породицом и инклузивне климе вртића.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *