Васпитна група „Девет пауница“

Лела Цветановић: 060 / 331 77 41


Васпитна група „Балачко“

Кристина Преловић: 062 / 36 444 1
Александра Стојанов: 060 / 011 40 96


Радна јединица „Центар 2“, адреса: Градски бедем 14а, 32000 Чачак

Весна Милошевић, педагог, власник Установе – 064 19 57 400
e-mail: gimnazioncacak@gmail.com
Управа: 032/55 44 030, 032/55 44 031
Татјана Чучковић, педагог