Васпитана група „Баш Челик“

Марија Пљакић: 064 / 23 34 825
Кристијана Ћурчић: 064 / 50 44 570


Васпитна група: „Биберче“

Ана Ковачевић: 064 / 405 18 27
Виолета Алемпијевић: 064 / 370 86 36


Радна јединица „Центар 1“, адреса: Градски бедем 14а, 32000 Чачак

Весна Милошевић, педагог, власник Установе – 064 19 57 400
e-mail: gimnazioncacak@gmail.com
Управа: 032/55 44 030, 032/55 44 031
Татјана Чучковић, педагог