Дневне архиве: 16. новембра 2019.

18. – 22. новембар

ПОНЕДЕЉАК: Јутарње телесно вежбање

Развој говора: Обрада песмице ,,Дванаест месеци“ уз илустрацију – изражајно читање и учење песме по деловима

Прича за поподневни одмор: “Нодијево велико откриће”

Старији: Радни листови: Јеж – где живи јеж? Шта воли да једе? Опонашање повлачења усправних линија – откривање и сазнавање чињеница о животињама

Млађи: часопис Крцко: вежбамо моторику руку – доцртај и обој јежа

УТОРАК: Јутарње телесно вежбање

Обнављање песмице, рецитовање у групама, у пару

Старији: утврђивање релације лево – десно

Млађи: развијање појма просторних релација горе-доле

Прича за поподневни одмор: “Победнички тим града играчака”

Старији: Радни листови: Мала Вера – Како, чиме и зашто се перу зуби? – опонашање повлачења водоравних и усправних линија, имитирање цртања кружића и крстића

Млађи: часопис Крцко: Лавиринт – помози деци да пронађу пут до парка

СРЕДА: Јутарње телесно вежбање

Музичко забавиште: “Где је онај цветак жути

Обнављање песмице – рецитовање у групама, у пару

Усмерена активност: Игре асоцијација – развој говора

Прича за поподневни одмор: “Жеља миша Мише”

Старији: Радни листови: У шумици зека – бојење ограничених површина

Млађи: часопис Крцко: стицање знања о исхрани животиња – Чиме се која животиња храни? пронађи налепнице и залепи

ЧЕТВРТАК: Јутарње телесно вежбање

Обнављање песмице, рецитовање у групама, у пару

Пројектно планирање: Инсекти – Мрав: утврђивање наученог о мраву, затим правимо мравињак од новина, глине, темпера, обнављање научених релација

Прича за поподневни одмор: “Ноди се сели”

Старији: Радни листови: Постеља за зеку – читамо и анализирамо песму, затим бојимо задатим бојама – опонашање повлачења кривих линија

Млађи: часопис Крцко: Свет око нас – време, обој кружић који показује шта се прво дешава ( дан/ноћ, спавање/туширање и сл.)

ПЕТАК: Јутарње телесно вежбање

Обнављање песмице, рецитовање у групама, у пару

Пројектно планирање: Инсекти – у току недеље задатак деце ће бити да донесу у вртић једну бубу коју желе, започињемо разговор о инсектима које виђамо често у дворишту, парку и деца представљају инсекте које су донела – одлазимо у парк, са собом носимо лопатице и теглицу, потрага за бубама (мрави, ватрене стенице), по доласку у вртић прегледамо које смо бубе ухватили, оне које су донели и заједно правимо инсектаријум

Прича за поподневни одмор: “Скипи у процепу”

Старији: Радни листови: Кућа – разговор о кућама, какве куће постоје, опиши своју кућу, почетно цртање објеката: Кућа – бојење задатим бојама – уочавање сличности и разлика

Млађи: часопис Крцко: обој према облицима – залепи налепнице, а затим обој слику бојама које су означене различитим облицима

18. – 22. новембар

ПОНЕДЕЉАК: Старија група: Развој говора: Читамо басну ,,Две козе“- уочавамо особине ликова и поуку басне

Од гласа до слова Д – уочавамо место гласа у речи (на почетку, у средини и на крају речи)

Млађа група: Развој говора: Рецитација ,,Новембарске слике“ Д. Ерић, илуструјемо рецитацију воденим бојама

енглески језик: First, second, third, fourth, fifth – прва група: 12,30 – 13, друга група – 13,00 – 13,30

УТОРАК: Старија група: Почетни математички појмови: Просторна релација ИСПРЕД-ИЗА, разумевање и вербализовање просторних односа, уочавање положаја предмета у односу на друге предмете и у односу на себе

Игра ,,Постави на место“ – дете на основу налога треба да на фигури постави одређене делове на место (испред и иза фигуре)

Задаци у радном листу из математике

Млађа група: Упознавање околине : Делови дана (јутро, подне, вече), учимо називе и препознајемо делове дана

Решавамо задатке у часопису ,,Крцко“

Квизирација – такмичење између вршњака васпитне групе Баш челик и Јарац живодарац

Ликовно стваралаштво: Кад порастем бићу… – 14,45 – 15,15

СРЕДА: Старија група: Упознавање околине: Дан и ноћ – зашто се смењују дан и ноћ, дужина дана и ноћи у различитим годишњим добима

Графомоторичи задаци у свескама

Млађа група: Почетни математички појмови: Дани у недељи – именовање дана у недељи и познавање њиховог редоследа

Музичко забавиште: „Где је онај цветак жути“, бројалице

енглески језик: First, second, third, fourth, fifth – прва група: 12,30 – 13, друга група – 13,00 – 13,30

ЧЕТВРТАК: Старија група: Музичка култура: Обрада бројалице ,,Јесен“

Млађа група: Слушање музике – ,,Месечина“ К. Дебиси

ПЕТАК: Старија група: Физичко васпитање: Развој равнотеже и координације покрета – ходање по танкој линији

Читамо причу из књиге ,,Приче из шуме“

Млађа група: Игре са чуњевима и лоптом ,,Поскакуј и не додируј предмете“

Ликовно стваралаштво: Јеж – 14,45 – 15,15