28. октобар – 1. новембар

ПОНЕДЕЉАК: Јутарња гимнастика Пројектнa активност: ,,Добар друг“ – Причамо о занимању поштар. Цртеже за најбоље другове пакујемо у коверте. Израђујемо поштанске маркице, адресирамо коварте. Прича...

Више >>