Дневне архиве: 10. јула 2016.

11. – 15. јули

ЗАВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА КОЈЕ ЈЕ ЗАПОЧЕО ОДРАСЛИ

Следећи садржаји се изводе онда када деца већ знају редослед операција које треба да изведу, јер да би знала да доврше задатак морају знати целу игру, односно радњу.

Одрасли почиње са децом да гради кућицу за јагње. У току грађења каже деци да она заврше посао, а он иде да донесе јагње које ће ставити унутра. После тога, разговара са децом ко је правио кућицу, ко је завршио, где јагње сада спава и слично. Примери и ситуације у којима дете довршава започету радњу су следећи:

  • одрасли започиње чешљање лутке или детета, а дете наставља
  • одрасли почиње да облачи лутку и подстиче дете да оно настави
  • поспремање собе
  • одрасли показује како се слаже слагалица и подстиче дете да оно заврши.

11. – 15. јули

ПОНЕДЕЉАК:

Ја се зовем као ти – развијање свести о другима – дете извлачи картончић на којем је исписано име неког другог детета из групе. Задатак му је да опонаша дете о којем је реч.

УТОРАК:

Загрљај у круг – преносимо загрљај, посматрамо реакције другог детета, разговарамо о емоцијама, показујемо различите врсте загрљаја – сендвич-загрљај, медвеђи загрљај, загрљај пријатељства, загрљај мачке и миша, три прасета…

СРЕДА:

Игре за богаћење дечјег речника: набрајање станишта животиња, набрајање шта ко ради…

ЧЕТВРТАК:

То смо ми – уочавање просторних димензија – групишемо се и мењамо место у простору поштујући задате критеријуме

ПЕТАК:

Где се крије – ликовне загонетке – репродукције познатих сликарских дела – уочавамо и именујемо детаље

11. – 15. јули

ПОНЕДЕЉАК:

старији: Увежбавамо изабране игроказе, игре тестом

млађи: Тесто-вежбамо ситну моторику, развијамо креативност…

УТОРАК:

старији: Увежбавамо изабране игроказе; музичко ритмичке игре

млађи:  Музичко ритмичке игре

енглески језик: Vegetables and fruit – 13-13,30 и 16-16,30

СРЕДА:

старији: Задаци у радним листовима и часописима

млађи: Задаци у радним листовима и часописима

ликовно ствар: Омиљена личност из породице – 16-16,30

ЧЕТВРТАК:

заједно: Полагање испита за лиценцу – Кристина

енглески језик: Have you seen…? 16-16,30

ликовно стваралаштво: Наша Весна – 13-13,30

ПЕТАК:

заједно: Полагање испита за лиценцу – Бојана

енглески језик: Have you seen…? 13-13,30