28. јануар – 1. фебруар

ПОНЕДЕЉАК: Развој говора: Од гласа до слова Љ; Уочавамо глас у речима – почетни, медијални и финални глас; Наводимо речи са почетним гласом Љ; Записујемо слово у свескама

Читамо причу из одабране дечје литературе

енглески језик: In a restaurant – 13 – 13,30

УТОРАК: Музичко васпитање: Обрада песме по слуху – ,,Пада снежак“

Графомоторички задаци у радном листу ,,Могу лепо да пишем“

Ликовно стваралаштво: Деца на снегу – 14,45 – 15,15

СРЕДА: Почетни математички појмови: Једнакобројни и неједнакобројни скупови

Задаци у радном листу из математике

Читамо причу

музичко забавиште: „Бајка о славују“ – 10 – 10,30

енглески језик: In a restaurant – 13 – 13,30

ЧЕТВРТАК: Физичко васпитање: Елементарна игра „Топло – хладно“; Развој координације покрета

Задаци у часопису Крцко

ПЕТАК: Упознавање околине: Чиме све можемо мерити време – часовник; Шта показује велика, шта мала казаљка – минут и сат

Решавамо задатке у радном листу

Читамо причу из одабране дечје литературе

Ликовно стваралаштво: „Свемирски брод“ – 14,45 – 15,15

28. јануар – 1. фебруар

ПОНЕДЕЉАК: јутарње телесно вежбање

Песмица: “Дани у недељи”

Прича за поподневни одмор: “Медведов друг”

Радни листови: Лепо понашање

УТОРАК: јутарње телесно вежбање

Обнављање песмице.

Драматизација приче ,,Мама Седмица“

Прича за поподневни одмор: Лисица и кока

Радни листови: Које животиње живе на фарми

СРЕДА: јутарње телесно вежбање

Музико забавиште: „Бајка о славују“ – 9,20 – 9,40

Обнављање песмице.

Ликовно стваралаштво: разговарамо са децом који дан највише воле, којим даном раде нешто што воле затим ћемо то цртати и правити изложбу.

Прича за поподневни одмор: “Мачак Том”

Радни листови: Пронађи силуете

ЧЕТВРТАК: јутарње телесно вежбање

Обнављање песмице.

Правимо календар ,,Јуче, данас, сутра“ – направићемо са децом календар који ћемо сваки дан користити и лепити дане на одговарајуће место.

Прича за поподневни одмор: “Маза и Маза”

Радни листови: Која је здрава храна?

ПЕТАК: Јутарње телесно вежбање

Обнављање песмице.

Слажи логично – које су то свакодневне потребе, обавезе, задаци – слажемо по редоследу – упознавање околине

Прича за поподневни одмор: “Лето и зима”

Радни листови: Лична хигијена

28. јануар – 1. фебруар


 

ЦРВЕНКАПА

Водећи се причом за учење и интересовањима деце, радићемо бајку „Црвенкапа“. Деца су показала интересовање за приче о шумама и вуку. Њихова машта је дошла до тога да они живе у шуми, у кућици на дрвету.

Припремићемо сликовнице „Црвенкапа“, показаћемо их деци и разговарати о томе шта виде на сликама. Прочитаћемо им бајку и заједно је анализирати. Кренућемо испочетка како би они мало по мало додавали и сећали се о чему се ради у бајци.

Припремићемо један хамер и изрезано дрвеће, кућице, црвенкапу. Даћемо деци могућност да бирају како ће да изгледа њихова шума, дати им да лепе на хамер.

Музичко забавиште: „Бајка о славују“ – четвртак – 9 – 9,30