9. – 12. јануар

УТОРАК: Упознајемо децу са звуцима. Првенствено са звуцима које дају животиње кроз песму Песма о животињама Момчило Тешић. Oпонашамо животиње. Изводимо игру Шетао петао.

СРЕДА: Децу делимо у три групе. Састављањем слагалица деца формирају слику трамваја, аута и авиона. Говоримо о наведеним саобраћајним средствима и њиховим карактеристикама. Учимо стихове песме Трамвај, ауто и авион. Заједно певамо и опонашамо звуке средстава у саобраћају.

ЧЕТВРТАК: Доносимо торбу. Бирамо дете бројалицом и задајемо да извуку један предмет из торбе. Уочавамо да смо извукли музичке иструменте. Покушавамо да чујемо звуке које они производе. Након испробавања деци пуштамо звуке на стубу, а они имају задатак да подигну иструмен који се чује.     

ПЕТАК: Доносимо рециклажни материјал, флашице, пластичне чаше и кантице, пластиичне кашике, чепове,…Правимо музичке  иструменте. Затим их украшавамо помоћу колаж папира.

9. – 12. јануар

ВОЗ ПРИЈАТЕЉСТВА

Читаћемо деци сликовнице о возовима, да бисмо сазнали шта знају о њима. Да ли знају шта је локомотива, вагон, сирена… Предложићемо деци да стану једно из другог и направе „возић пријатељства“. Васпитач ће бити локомотива, деца вагони. Кретаћемо се и имитирати звукове воза.

Ова активност подстиче социјалну интеракцију.

9. – 12. јануар

КОЦКА ПО КОЦКА

Васпитач ће окупити децу на поду око себе, даће им коцке различитих боја. Васпитач ће мотивисати децу да га опонашају, демонстрираће им како да користе конструкторе. Ређаће их у низ и заједно са децом правиће „возић“. Одрасли ће помагати деци да заврше започете „грађевине“. Све што ради, одрасли ће пратити вербалним објашњењем. Тражићемо најдужу, највишљу грађевину и слично.

9. – 12. јануар

УТОРАК: Празан скуп – почетни математички појмови – уз помоћ разних примера, играчака, приближићемо деци појам празног скупа. Радићемо задатке у расдним листовима на тему празан скуп.

СРЕДА: Обрада бројалице „Врабац“ уз инструменталну пратњу – подељени у групама „свираћемо“ на различитим инструментима: удараљке, звечке, штапићи…

ЧЕТВРТАК: „Заистински српска бајка“ Гордана Влајић – „Кнегиња која је желела да постане обична девојчица“

енглески језик: Good, better, the best – 9 – 9,30

ПЕТАК: Могу лепо да пишем (стране 46,47 и 48) – графомоторичке вежбе

енглески језик: Good, better, the best – 10 – 10,30

ликовно стваралаштво: Како смо прославили Божић – 14,45 – 15,15

9. – 12. јануар

УТОРТАК: Интерпретација бајке: „Бајка о лабуду“ Десанка Максимовић. Васпитач ће деци прочитати бајку, а затим ће уз музику Сен Санса „Лабуд“ и апликације подстицати децу да самостално препричају бајку.

СРЕДА: Геометријски облици: круг и правоугаоник. Уз помоћ разних примера и играчакја васпитач ће упознати децу са кругом и правоугаоником. Разговарамо о њиховим карактеристикама и међусобним разликама, решавамо задатке који подразумевају препознавање круга и правоугаоника.

ЧЕТВРТАК: Обрада песме уз инструменталну пратњу: „Снег“ Гвидо Тартаља

енглески језик: Good, better, the best – 9 – 9,30

ПЕТАК: Радимо задатке у радним листовима, страна 22 и 23

енглески језик: Good, better, the best – 10 – 10,30

ликовно стваралаштво: Како смо прославили Божић – 14,45 –15,15

9. – 12. јануар

УТОРАК: Задаци у радним листовима и часопису Крцко, страна 10.

СРЕДА:

Северни пол – разговарамо о његовим становницима (поларни медвед, ирвас, поларна лисица), учимо чиме се хране, како преживљавају на ниским температурама, какве користи човек има од њих

ЧЕТВРТАК:

Обрада песмице: „Зимски бал“ Раде Стефановић

енглески језик: Good, better, the best – 9,30-10

ПЕТАК:

Покретна игра „Зима и деца“ – деца се деле у три групе. Задатак једне групе је да заледи што више деце из остале две.

енглески језик: Good, better, the best – 10,3011

9. – 12. јануар

ПОСТАВИ СВЕ НА СВОЈЕ МЕСТО

 

Васпитач поставља апликацију дрвета на стиропор. Разбрајалицом одређује дете које ће започети игру.

Дете које излази испред паноа узима једну апликацију (сунце, јабуку, траву, птицу…) и поставља је тамо где би требало да се налази у односу на дрво. При постављању апликација наглашавамо реч: на, испод, изнад. Подстицаћемо децу да самостално дају предлоге шта још, осим понуђених апликација,  може да се налази на слици. Реализоваћемо њихове идеје – додавати оно што сами предложе.

Циљ игре је развијање појма: испод, изнад, на и правилно именовање релација.

Читаве недеље у свакодневним активностима наглашаваћемо ове појмове и постављати играчке: на, испод, изнад.

9. – 12. јануар

ШТА ЈЕ ВЕЛИКО, А ШТА МАЛО

Циљ активности је груписање предмета по величини, разликовање предмета по величини.

Пре почетка игре васпитач поставља парове великих и малих предмета по соби. Затим износи пред децу две лутке, од којих је једна знатно већа од друге, упоређује их и води разговор са децом о величини лутака, показујући делове тела једне и друге лутке.

На столу се налазе у пару велики и мали предмети који могу да припадају луткама. Једно по једно дете излази, узима пар предмета именује их и говори који предмет припада којој лутки и зашто. Поставља затим предмете поред одговарајуће лутке.

Васпитач затим тражи од деце да поседају по соби, једно по једно излазе и проналазе велике и мале предмете које постављају поред велике или поред мале лутке.

Отежавање задатака је могуће уколико су сви предмети измешани, а васпитач тражи да дете пронађе, на пример, чешаљ за велику лутку и огледало за малу лутку и слично. Уместо лутке могу да се употребе било које играчке или апликације. Читаве недеље играћемо са децом игре које захтевају препознавање и проналажење великих и малих предмета.  

9. – 12. јануар

ЛОВ НА ЛОПТУ

У већу кутију или корпу ћемо ставити више различитих лопти (онолико колико има деце). Заједно са децом ћемо стати на крај слободног простора за игру. Васпитач брзо и енергично истреса лопте у супротном правцу од деце, говорећи: „Брзо, децо у лов на лопте!“ Деца трче за лоптама, хватају их и стављају у кутију. Када сва деца донесу лопте, игра се понавља.

Кроз ову активност подстичемо развој крупне моторике, развијамо спретност, брзину и координацију покрета.

9. – 12. јануар

УТОРАК: Развој говора: На слово, на слово, рецимо У – учимо да препознајемо глас у речи, проналазимо речи које почињу и завршавају датим гласом, записујемо ново слово, упоређујемо га са наученим словима, ишчитавамо речи

СРЕДА: Почетни математички појмови: Цело, половина – усвајамо појам половине и учимо да одређујемо половину. Решавамо задатке у радном листу.

ЧЕТВРТАК: Упознавање околине: Поток, река, језеро – упознајемо се са појмом текућих и стајаћих вода, откривамо воде наших крајева

ПЕТАК: Музичка култура: обрада бројалице: „Једна врана гакала“ – развијамо смисао за ритам кроз покрет, импровизујемо песму рукама и на дечјим инструментима