9. – 13. новембар

ПРЕСКАКАЊЕ – ОБИЛАЖЕЊЕ „БАРИЦА“

Циљ: Деца се претварају да прескачу и обилазе барице. Уживају у покретима свог тела, а уједно и схватају појам „преко“.

Активност: Одрасли ће од папира исећи „барице“. Залепиће их на под. Кад деца приђу, објасниће им да су то барице и да треба да их прескоче или обиђу како не би „поквасили2 патофнице. Док деца вежбају скакање и обилажење препрека одрасли ће их стимулисати и вербализовати њихове радње.

Продужетак и варирање: Правићемо барице разних облика и величина. Певаћемо песмицу „Пада киша капљицама, кап, кап, кап…“

9. – 13. новембар

ПОНЕДЕЉАК: Велики покрети, мали покрети – имитирање покрета, великих и малих – увежбавање крупне и ситне моторике

УТОРАК: Игре лоптом – ударање лопте која виси у ваздуху – вежба за крупну моторику и координацију око-рука.

СРЕДА: Луткарско позориште са животињама – учимо о разним животињама – где живе, опасне или не, велике, мале, како се јављају, шта једу…

ЧЕТВРТАК: Тражење животиња – постојаност предмета – сакриваћемо плишане животиње, деца имају задатак да их пронађу и донесу

ПЕТАК: Лопте и цеви – експеримент са величинама – лопте провлаче кроз цеви различитог обима, лопте се појављују и нестају, дете учи појмове велико и мало, широко, уско…

9. – 13. новембар

ПОНЕДЕЉАК: 

старији: Како су постале ружне речи – текст, подела улога, драматизација

млађи: сазнајни развој (заједничка својства предмета, сличности и разлике, груписање по облику, боји, величини) за портфолио

УТОРАК:

старији: Како су постале ружне речи – учимо текст

млађи: придруживање 1:1, више-мање, велико-мало, у-на-исподпоред – за портфолио

енглески језик: Describe your pet

 СРЕДА:  ПРАЗНИК

ЧЕТВРТАК:

старији: Како су постале ружне речи – учимо текст

млађи: бројање предмета, препознавање округлог облика портфолио

заједно: Украшавамо вртић бојама јесени

енглески језик: Draw and describe your pet

ПЕТАК:

старији: Како су постале ружне речи – учимо текст

млађи: временски појмови, именовање делова тела и њихова функција

ликовно стваралаштво: Ледене боје јесени