1. – 5. јуни

ИГРЕ ГЛАСОВИМА

 Сваки покушај вокализације, гукања, удвајања гласова, „брбљања“- чаврљања детета одрасли треба да запазе и реагују.

Одрасли се приближи детету, осмехује му се, милује га, мази, голица, развесељава, изазива позитивна емоционална стања и опонаша гласове које дете изговара или га подстиче на оглашавање: ааа…еее…,ууу…,ооо… Почиње са вокалима, а затим уводи консонанте – ббб,ттт,ггг, гр-гр-гр, ла-ла-ла…Мења интонацију свог гласа, прави паузе, удаљава се и приближава, али увек омогућава детету да га види, да прати израз његовог лика и покрете руке са циљем подстицања узајамног имитирања изговарања гласова. Промене у интонацији, интензитету гласова и паузе подстичу код детета развијање способности ослушкивања, разликовања гласова од других звукова и оријентацију ка извору гласа. Дете често вокализира и када је одрасли отишао од њега.

Иако дете не разуме говор, интонација и глас одраслог су најзначајнија драж за позитивне социјалне реакције детета, али и најбољи начин да се дете уведе у комуникацију помоћу говора.