О установи

Предшколска установа „Гимназион“ је основна септембра 2007. године. Акредитована је од стране Министарства просвете и спорта решењем број 022 – 05 – 126/2008 – 07 и као таква може да обавља Припремни предшколски програм.

Седиште установе се налази у Чачку, у приватној кући, поред бедема, преко пута градског парка. Објекат је окружен спортско рекреативним теренима: атлетска стаза, базени, трим стаза, кеј Мораве, фудбалски, кошаркашки, рукометни и тениски стадиони и терени. У непосредној околини су ОШ „Вук Караџић“, Основна музичка школа „Војислав Вучковић“, средња Техничка школа, Агрономски и Технички факултет. Центар града је, са својим садржајима, такође доступан деци што пружа могућност за богату сарадњу са различитим институцијама у граду. Окружење дозвољава да се различите активности планирају и изводе на отвореном простору.

Основна делатност ПУ „Гимназион“ јесте организован васпитно образовни рад, нега, превентивно здравствена заштита, исхрана, одмор и рекреација деце узраста од једне до седам година. Проширена делатност заснива се на едукацији запослених у образовању и издаваштву у области рада са децом предшколског и школског узраста (приручници, сликовнице, дидактичка средства…). Оснивач Установе, педагог Весна Милошевић је аутор акредитованих програма, приручника за рад са децом предшколског и школског узраста које користе васпитачи и учитељи. У припреми за штампу су радни листови за децу која похађају Припремни предшколски програм.

Циљеви рада Установе су стварање оптималних услова за раст и развој деце предшколског узраста, праћење њиховог напредовања, индивидуализовани приступ у подучавању, планирању и извођењу одговарајућих педагошких акција и интервенција, развијање партнерских односа са породицом, као и пружање различитих услуга истој. Применом разноврсних метода и облика рада на актуелним садржајима у посебно уређеној, стимулативној средини, реализацијом одабраних садржаја и програма, као и осмишљавањем активности које почивају на локалним ресурсима, остварују се постављени циљеви васпитно образовног рада.

Као посебан задатак издваја се стварање услова за подучавање које излази у сусрет различитим стиловима учења код деце. Акценат у васпитно образовном раду стављен је на неговање самосталности деце и ситуационо учење у пажљиво одабраним и планираним, концептуалним активностима и акцијама.